Softwarové loadbalancery

Aug 9, 2018
S rozmachem veřejných cloudů začínají i menší projekty řešit vysokou dostupnost aplikací a snadné škálování. Zásadní komponentou v návrhu takového řešení hrají loadbalancery. L...